heyimpuyn_

Mình là Uyên, mọi người có thể gọi mình là Uyn/Oin và là một V-One It. Mong mọi người sẽ ủng hộ X1. ㅠㅠ Tuyệt đối không dùng những từ ngữ chỉ giới tính nữ áp lên bất kì thành viên nào của X1 trong comment. Không ship couple quá quắt. Ở đây OT11, akgae đừng vào làm gì, only thì ăn nói cẩn thận giữ miệng nhé. ♥️ Thân! [còn cập nhật]